Send Message


Name :
E-mail :
Subject :
Message :

Adress

Adress : İstanbul Bilgi Üniversitesi
Matematik Bölümü
Kurtuluş Deresi Cad. 47
34435 Dolapdere Beyoğlu İstanbul

Telephone : 0212 783 63 58 (Nesin Vakfı)
0212 291 49 89 (Nesin Yayınevi)
0212 297 63 15 (Nesin Köyleri)
0212 311 54 23 (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Fax: 0212 783 60 50 (Nesin Vakfı)
0212 234 17 77 (Nesin Yayınevi)
0212 297 63 15 (Nesin Köyleri)
0212 297 63 15 (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
E-mail : anesin@nesinvakfi.org, anesin@bilgi.edu.tr